Erkenningen CCV Borg en Politiekeurmerk Veilig Wonen

Lockhouse voldoet aan de erkenningen CCV Borg en Politiekeurmerk Veilig Wonen. Met deze erkenningen en onze kennis op het gebied van vluchtwegtechniek, zijn we in staat om woonhuizen, bedrijfspanden en instellingen volgens de richtlijnen van verzekeraars, brandweer en politie optimaal te beveiligen.

Indien uw pand door ons is gecertificeerd, kunt u aan uw verzekering aantonen dat u alle vereiste maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van inbraak. Is uw pand nog niet optimaal beveiligd? Dan zoeken we graag samen met u en uw verzekeraar naar de meest werkbare en kostenefficiënte oplossing, zonder het vooropgestelde doel uit het oog te verliezen.

Lockhouse werkt samen met diverse alarmbedrijven. Want een goede beveiliging is een uitgebalanceerd samenspel van elektronische- en bouwkundige maatregelen. Ieder zijn specialiteit! 

CCV Borg

In het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf:2005-2 zijn criteria opgenomen voor BORG inbraakbeveiliging. Met het instrument de Verbeterde Risicoklassenindeling wordt een doordacht beveiligingsplan gemaakt, dat past bij het risico op inbraak voor de betreffende woning of het onderhavige bedrijfspand. De bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen in het beveiligingsplan worden uitgevoerd door BORG-beveiligingsbedrijven. 

BORG-beveiligingsbedrijven geven BORG-certificaten en BORG-opleveringsbewijzen uit, waarmee de eigenaar van de inbraakbeveiliging kan aantonen dat zijn inbraakbeveiliging deskundig en betrouwbaar is aangelegd en wordt onderhouden volgens de geldende installatievoorschriften.

Verzekeraars vragen verzekerden vaak in het kader van een inboedelverzekering om ter preventie inbraakbeveiliging met een BORG-certificaat te laten aanleggen. In het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf:2005-2 zijn criteria opgenomen over:
  • De bedrijfsvoering van BORG-beveiligingsbedrijven
  • De bedrijfsprocessen van BORG-beveiligingsbedrijven
  • De deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel
  • Het ontwerp en de aanleg van inbraakbeveiliging
  • Het installeren en opleveren van inbraakbeveiliging
  • Onderhoud van en storingen aan inbraakbeveiliging
Indien het BORG-bedrijf zowel elektronische als bouwkundige maatregelen uitvoert die voldoen aan de criteria die horen bij het niveau volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling, dan verstrekt het BORG-bedrijf hierbij een BORG-certificaat.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale zekerheid. De werking is simpel: de eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen.Een inbraak duurt vaak maar 30 seconden. Een crimineel bedenkt zich dus wel twee keer voor hij een woning probeert te betreden als dat is voorzien van het Politiekeurmerk. De crimineel herkent deze woning aan de goede sloten, verlichting en PKVW-sticker.

Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben aanzienlijk lagere kans op een geslaagde inbraak (wel tot 90 procent!). Het Politiekeurmerk Veilig Wonen draagt daarnaast bij aan de sociale veiligheid in wijken. Vandalisme en overlast nemen af en dat heeft een positief effect op de kosten voor herstel van schade en slachtofferhulp. 

SKG

Het SKG certificaat laat zien of hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en duurzaamheid. Certificatie door SKG houdt vervolgens ook in, dat de kwaliteit van de producten door SKG middels steekproeven wordt bewaakt.
Het onafhankelijke SKG-instituut keurt beveiligingsproducten en deelt ze in drie categorieën in, al naar gelang de mate van inbraakwerendheid. De volgende eis is bepalend voor de mechanische eigenschappen van het hang- en sluitwerk: het hang- en sluitwerk mag binnen een tijd van 3, 5 of 10 minuten tijdens een test niet zodanig verzwakt zijn dat daarmee de inbraakwerende eigenschappen van het element teniet zijn gegaan.

De producten worden in de volgende klassen ingedeeld:
  • Risicoklasse 1 SKG®* 3 minuten vertraging
  • Risicoklasse 2 SKG®** 5 minuten vertraging
  • Risicoklasse 3 SKG®*** 10 minuten vertraging 
Om in aanmerking te komen voor het Certifcaat Veilige Woning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® dient de beveiliging van uw woning minimaal te voldoen aan risicoklasse 1.

NEN

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is het nationale orgaan dat de ISO-standaarden en Nederlandse uitgaven daarvan in beheer heeft en zorg draagt voor hun ontwikkeling. Een nieuwe NEN-norm over inbraakveiligheid sluit beter aan bij de praktijkervaringen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De nieuwe norm wijst meer gevelelementen aan als bereikbaar voor inbraak en anticipeert op het maken van aan- en uitbouwen.

In september 2007 heeft het Nederlands Normalisatie-instituut een nieuwe versie van NEN 5087 uitgebracht. Dit nieuwe normblad maakt vooralsnog geen deel uit van het Bouwbesluit 2003, maar kan in private overeenkomsten wel van toepassing worden verklaard. Het hanteren van het nieuwe normblad betekent in de praktijk dat meer gevelelementen inbraakwerend moeten zijn. Het voldoen aan het nieuwe normblad leidt zonder meer tot het voldoen aan het vigerende Bouwbesluit 2003, behoudens de situatie van een woning met een bijgebouw.